Důležité informace/COVID-19

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zodpovědné chování vůči svým dětem i personálu dětského střediska v době nouzového stavu vyhlášeného pro pandemii COVID-19.

Provoz dětského střediska nebyl ani na jediný pracovní den přerušen.
Plánované preventivní prohlídky i očkování proběhly ve stanovených termínech.

Rodiče nemocných pacientů se vždy ohlásili telefonicky. Pokud stav dítěte nesnesl odkladu, bylo dítě vyšetřeno týž den, ostatní dle vyhodnocení stavu pacienta objednáni na další dny.

Ke snížení nemocnosti jistě přispělo, že děti nechodily do MŠ a do školy. Maminky si uvědomily, že většinou není potřeba běžet k lékaři v den prvních příznaků rýmy nebo po 1x naměřené zvýšené teplotě nebo horečce. Pro radu využily telefonické konzultace. Klesl také počet návštěv na LPS.

Nadále platí striktní oddělení zdravých od nemocných a objednávání pacientů:
Objednávky nemocných pacientů přijímáme pouze telefonicky od 7:00 do 7:30 hodin,

zdravých – preventivní prohlídky, očkování, posudky apod. od 10:00 do 10:30.

Volejte na tel. 607 855 464 nebo 416 742 321.

Nahlaste, zda nejste nemocní nebo nemáte karanténu pro kontakt s COVID-19.

Na objednávání nepoužívejte prosím můj osobní mobil 602 853 134. Z tohoto čísla Vám oznamuji laboratorní výsledky, případně přeobjednání k vyšetření aj. důležité vzkazy. Dodržujte pokyny, čas vyhrazený pro telefonování, abychom mohly se sestrou nerušeně pracovat s objednanými pacienty.

Kontroly nemocných pacientů 9:00 - 10:00 hod., čerstvě nemocní 10:15 - 11:30 hod.

S dítětem jako doprovod pouze jedna osoba!

Pro vstup na středisko zazvoňte, sestřička přijde odemknout, (nereagujeme-li na zazvonění, volejte na výše uvedená tel. čísla)

Při vstupu na středisko si vydezinfikujte ruce, nasaďte roušku sobě i dítěti od 2 let věku. Dodržujte důsledně hygienu. Mějte vždy po ruce jednorázové kapesníčky, pro malé děti vlastní jednorázovou podložku a pleny (použité dejte do igelitového pytle a vyhoďte do kontejneru mimo středisko).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------