Důležité informace/COVID-19

Vážení rodiče,

Provoz dětského střediska nebyl od začátku pandemie Covid19 přerušen.
Plánované preventivní prohlídky i očkování probíhají ve stanovených termínech.


Nadále platí striktní oddělení zdravých od nemocných a objednávání pacientů.

Objednávky pacientů      pouze telefonicky

                                         
nemocných  od   7:00 do 7:30
                                         
zdravých      od 10:00 do 10:30
                                          preventivní prohlídky, očkování, posudky apod.

 

Kontroly nemocných pacientů 9:00 10:00, čerstvě nemocní 10:15 11:30.

Volejte na tel. 607 855 464 nebo 416 742 321.

Nahlaste, zda nejste v izolaci nebo v karanténě pro Covid19.
 

Na objednávání nepoužívejte prosím můj osobní mobil 602 853 134.
Z tohoto čísla Vám oznamuji laboratorní výsledky, objednání k vyšetření aj. důležité vzkazy.

Dodržujte pokyny, čas vyhrazený pro telefonování, abyste nerušili při vyšetřování
objednaných pacientů.

S dítětem jako doprovod pouze jedna osoba.
 

Pro vstup na středisko zazvoňte

Při vstupu na středisko si dezinfikujte ruce, nasaďte respirátor sobě i dítěti od 2 let věku.

Dodržujte důsledně hygienu. Mějte vždy po ruce jednorázové kapesníčky, pro malé děti
vlastní jednorázovou podložku a pleny (použité dejte do igelitového pytle a vyhoďte do
kontejneru mimo středisko).

                                                                            MUDr. Olga Roškotová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------