Poskytované služby

 • Poskytování komplexní léčebně preventivní péče o děti a dorost v rozsahu stanoveném příslušnými zákony, vyhláškami a předpisy a nadstandardní výkony dle současných trendů moderní medicíny v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

 

Návštěvní služba v bytě pacienta na objednání - doprava služebním autem

 • Návštěvy lékaře a sestry v domácím prostředí u novorozenců a předčasně narozených dětí po propuštění z nemocnice - hradí zdravotní pojišťovna.
 • Návštěvy lékaře v bytě pacienta u akutně a chronicky nemocného dítěte, vyžaduje-li to jeho stav - hradí zdravotní pojišťovna.

 

Poradenská a konzultační činnost pro pacienty od 0 do 19 let věku a jejich rodiče na téma

 • Péče o akutně a chronicky nemocné dítě, očkování, tělesný a duševní vývoj, výživa, péče o pokožku, rizikové chování dětí, dítě ohrožené a s postižením, mimořádné sociální výhody.

 

Očkování proti přenosným nemocem

 • Povinná dle očkovacího kalendáře - plán a termín očkování zajišťuje sestra ve spolupráci
  s lékařem - informace rodičům osobně, telefonicky, SMS.

 

Nadstandardní služby

 • Očkování proti ostatním přenosným nemocem na vyžádání rodičů - očkovací látka i aplikace hrazena rodiči, termíny přeočkování a expiraci očkovací látky si dle doporučení lékaře hlídá rodič.

 

Rychlá diagnostika

 • Okamžité stanovení CRP na přístroji firmy Orion Diagnostica - zánětlivého faktoru, který je časným signálem patologických stavů spojených s invazivní bakteriální infekcí, zánětem nebo poškozením tkáně - vyšetření má diagnostický a terapeutický význam. Současně s CRP stanovena hodnota hemoglobinu. Výtěr z krku StrepA na témže přístroji - okamžité potvrzení nebo vyloučení spálového bacila. Výkony hradí zdravotní pojišťovny VZP, VOPZ, ČPZP, OZP, ZPMV ČR.
 • Stanovení cholesterolu a lipidového profilu z kapky krve na přístroji Cardio Chek - za platbu.

 

Další výkony za úhradu rodiči

 • Propíchnutí ušních lalůčků na náušnice 200,- Kč
 • Vyšetření k vystavení posudků různého druhu na žádost rodičů nebo zletilého pacienta.
 • Administrativní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - ceník v přípravně před ordinací.
   

V době mé nepřítomnosti nebo dovolené:
vždy zajištění kvalitního zástupu pro ošetření nemocných pacientů - v sousední ordinaci v budově střediska nebo přímo v mé ordinaci.