Více o lékaři
 

MUDr. Olga Roškotová

 •  Absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1975 s atestací I. st. 1978.
   

Pracovní anamnéza

 • 1993 - dosud Soukromá praxe Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
 • 1987 - 1993 OÚNZ Litoměřice – Dětské středisko v Litoměřicích - obvodní dětský lékař s nadúvazkem v rehabilitačním stacionáři pro děti s postižením
 • 1986  Diagnostický ústav pro děti s postižením v Čížkovicích - pediatr
 • 1981 - 1986 OÚNZ Litoměřice Poliklinika Lovosice - obvodní dětský lékař
 • 1975 - 1980 OÚNZ Litoměřice - sekundární lékař dětského lůžkového oddělení

 

Mimopracovní činnost, členství, aktivity v oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)

 • Akreditace pro obor praktické lékařství pro děti a dorost
 • Školitel pro výuku pediatrů ve specializační přípravě pro obor praktické lékařství pro děti a dorost a absolventů lékařských fakult ve všeobecném lékařství před atestací
 • Lektor v lékařské praxi pro obor pediatrie.
 • Vedoucí kurzu Management lékařské ordinace PLDD pro výuku pediatrů ve specializační přípravě pro obor PLDD - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
 • Člen Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP (2005 – 2012 aktivně)
 • Člen zkušební komise pro specializační atestační zkoušky v oboru PLDD
 • Člen redakční rady časopisu Česko-Slovenská pediatrie
 • Člen České lékařské komory
 • Člen Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (1994 - 2002 aktivně)
 • Člen Vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
 • Přednášková, publikační, profesně vzdělávací, informační a organizační činnost pro lékaře, střední zdravotnický personál, pro laickou veřejnost a média
 • Účast na výzkumných programech a studiích v oboru praktické dětské a dorostové medicíny

 

Od 1. 1. 2021 v ordinaci zajišťují preventivní péči o novorozence, kojence a děti do 3 let na DPP zkušené sestry

Iva Černá
- zajišťuje také poradenství při problémech s kojením, dlouhodobě pracuje na novorozeneckém oddělení nemocnice Litoměřice

Jitka Smolová
- zaměřuje se léčbu obézních dětí a ortopedické vady, kde využívá zkušenosti z ortopedického pracoviště Bulovka Praha


 

Mgr. Irena Mejstříková DiS.

 • Fyzioterapeut