O Z N Á M E N Í
 
Ve čtvrtek 18. 4. 2024 nastupuji na operaci kyčelního kloubu, asi 14 dní budu hospitalizována. 
 
Po dobu mé nepřítomnosti v ordinaci zástup pro akutně nemocné zajistí moji kolegové:
 • MUDr. Jolana Chvojková
  pondělí, úterý, pátek:  8,00  - 10,00 hod.
 • MUDr. Alžběta Látalová
  středa: 9,00  - 10,30 hod.
 • MUDr. Zdeněk Zíma
  středa:  7,45  - 10,00 hod.
 • MUDr. Klára Kubelková
  čtvrtek:  9,00  - 10,30 hod.
 • MUDr. Helena Terberová
  pátek (Terezín):  7,30 - 11,00 hod. vždy po telefonní dohodě 416 78 23 26
 
 • Na internetu najdete podle jmen lékařů adresy jejich pracoviště.
 • Pomoc u mých kolegů vyhledejte v nezbytných případech. 
 • Průběžně rodiče informuji od novorozeneckého do dorostového věku, jak se zachovat při respiračních, průjmových a dalších onemocněních.
 • Dodržte prosím vyhrazené hodiny pro zástup. 
 • Zastupující lékaři nejsou oprávněni potvrzovat posudky, přihlášky aj.
 • Máte k dispozici zdravotní očkovací průkazy, kde vše důležité zapsáno.
 • Předpokládám, že od 2. 5. 2024 budu svým pacientům k dispozici na telefonu 602 853 134 a 607 855 464 a na internetu.
 
Budu v ordinaci v tyto dny: 13. 5., 17. 5., 22. 5., 31. 5., 3. 6. a 4. 6.2024
Ošetřím jen objednané pacienty, kteří se mnou budou mít sjednaný termín a čas vyšetření.

7. 6. 24 bude ordinace bez zástupu, bez lékaře. Život ohrožující stavy nutno přes LPS. 

                          Olga Roškotová
 

-----------------------------------------------------------------------
Nestátní zdravotnické zařízení - MUDr. Olga Roškotová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Akreditované pracoviště pro obor praktické lékařství pro děti a dorost - č. j. MZDR 25661/2006

prodloužení č. j. MZDR 31850/2016-2/VLP

 

Vážení rodiče, vítám Vás na stránce www.olgaroskotova.cz

Chcete, aby Vaše dítě bylo pro Vás kamarádem na celý život?


Pak mějte na paměti, že děti potřebují:
Sebedůvěru, sebeúctu, sebe-ocenění, zdravé sebevědomí, aby mohly rozvíjet pět hlavních oblastí života
- tělesnou, rozumovou, citovou, duševní a oblast mezilidských vztahů.

Pěstujme v dětech zdravé pocity, chraňme jejich důstojnost před těmi, kdo ji zraňují.

Je to naše nejlepší pomoc k překonání obav, překážek a neúspěchů, s nimiž se na cestě k dospělosti setkávají.
Tak nejlépe investujeme do jejich budoucího života.

„Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ Charles Chaplin
Smyslem výchovy dítěte je učinit ho šťastným.

 Pojďme společně pečovat o zdravý vývoj Vašeho dítěte,
                  těším se na spolupráci s Vámi Olga Roškotová