AKTUÁLNĚ COVID-19

D Ů L E Ž I T É

Pacienti, kteří se vrátili z Itálie nebo jiných rizikových oblastí, kterých se týká karanténa kvůli možnému kontaktu s nemocnými s koronavirem Nevstupovat do budovy dětského střediska

Nahlaste se svému registrujícímu lékaři telefonicky 607 855 464

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V naší ordinaci máme dlouhodobě objednací systém

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace a důsledné dodržení doporučení lékaře!

Od 16. 3. 2020 budou nadále prováděny preventivní prohlídky dle dohodnutých termínů, případnou změnu objednaným oznámím telefonicky z osobního mobilu 602 853 134.

Od 7,15 hodin se dostaví děti pozvané na krevní odběry, výtěry apod.,

od 7,30 hodin do 8,30 a úterky do 9,00 hodin děti od 3 do 15 let a dorostenci od 17 do 19 let na objednané preventivní prohlídky.

Kontroly objednaných (již léčených) nemocných pacientů pozvaných na určitou hodinu se uskuteční v následujících dnech od 9,00 do 10,00 hodin.

Ke komunikaci s ordinací používejte tel. 607 855 464, 416742321

Neřešte své problémy elektronicky, nemohu na e-maily odpovídat

Čerstvě nemocní pacienti se musí telefonicky objednat na výše uvedených telefonních číslech

Volejte prosím od 7,00 do 7,30 hodin a od 10,00 do 10,30, abychom mohly se sestrou nerušeně pracovat s objednanými pacienty od 7,15 do 10,00 hodin.

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

Dodržujte důsledně hygienu.

Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:

· Budou probíhat ve stávajícím režimu.

· Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

V čekárně

· Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.

· Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

· Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny

· V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce

(horečka, kašel, dušnost):

· Nasaďte si ústní roušku.

· Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).

· Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.

· Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.

· Smrkejte do jednorázových kapesníků.

· Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce

 

 

 

Nestátní zdravotnické zařízení - MUDr. Olga Roškotová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
    Akreditované pracoviště pro obor praktické lékařství pro děti a dorost - č. j. MZDR 25661/2006

   prodloužení č. j. MZDR 31850/2016-2/VLP
 

Vážení rodiče, vítám Vás na stránce www.olgaroskotova.cz

Chcete, aby Vaše dítě bylo pro Vás kamarádem na celý život?


Pak mějte na paměti, že děti potřebují:
Sebedůvěru, sebeúctu, sebe-ocenění, zdravé sebevědomí, aby mohly rozvíjet pět hlavních oblastí života

- tělesnou, rozumovou, citovou, duševní a oblast mezilidských vztahů.

Pěstujme v dětech zdravé pocity, chraňme jejich důstojnost před těmi, kdo ji zraňují.

Je to naše nejlepší pomoc k překonání obav, překážek a neúspěchů, s nimiž se na cestě k dospělosti setkávají.
Tak nejlépe investujeme do jejich budoucího života.

„Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ Charles Chaplin
Smyslem výchovy dítěte je učinit ho šťastným.

 Pojďme společně pečovat o zdravý vývoj Vašeho dítěte,
                                                                          těším se na spolupráci s Vámi Olga Roškotová
.