O Z N Á M E N Í
 

Od 11. 6. do 9. 7. 2024 jsem mimo ordinaci - lázeňská léčba.

Po dobu mé nepřítomnosti v ordinaci zástup pro akutně nemocné zajistí moji kolegové:
 • MUDr. Jolana Chvojková
  pondělí, úterý, pátek:  8,00  - 10,00 hod.
 • MUDr. Alžběta Látalová
  středa: 9,00  - 10,30 hod.
 • MUDr. Zdeněk Zíma
  středa:  7,45  - 10,00 hod.
 • MUDr. Klára Kubelková
  čtvrtek:  9,00  - 10,30 hod.
 • MUDr. Helena Terberová
  pátek (Terezín):  7,30 - 11,00 hod. vždy po telefonní dohodě 416 78 23 26
                          Olga Roškotová
 

-----------------------------------------------------------------------
Nestátní zdravotnické zařízení - MUDr. Olga Roškotová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Akreditované pracoviště pro obor praktické lékařství pro děti a dorost - č. j. MZDR 25661/2006

prodloužení č. j. MZDR 31850/2016-2/VLP

 

Vážení rodiče, vítám Vás na stránce www.olgaroskotova.cz

Chcete, aby Vaše dítě bylo pro Vás kamarádem na celý život?


Pak mějte na paměti, že děti potřebují:
Sebedůvěru, sebeúctu, sebe-ocenění, zdravé sebevědomí, aby mohly rozvíjet pět hlavních oblastí života
- tělesnou, rozumovou, citovou, duševní a oblast mezilidských vztahů.

Pěstujme v dětech zdravé pocity, chraňme jejich důstojnost před těmi, kdo ji zraňují.

Je to naše nejlepší pomoc k překonání obav, překážek a neúspěchů, s nimiž se na cestě k dospělosti setkávají.
Tak nejlépe investujeme do jejich budoucího života.

„Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ Charles Chaplin
Smyslem výchovy dítěte je učinit ho šťastným.

 Pojďme společně pečovat o zdravý vývoj Vašeho dítěte,
                  těším se na spolupráci s Vámi Olga Roškotová